Privacy statement

Juridische informatie
Alhoewel Prezent Internet BV getracht heeft om de op de Prezent Internet BV website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaard Prezent Internet BV geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan.

Alle informatie op de website van Prezent Internet BV heeft een informatief karakter. Prezent Internet BV en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website. Alle informatie en software worden geleverd 'zoals deze is' en zonder enige garantie.

Prezent Internet BV en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van Prezent Internet BVs website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Prezent Internet BV. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Prezent Internet BV. Het is bezoekers van de website van Prezent Internet BV niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciƫle doeleinden. Alle Prezent Internet BV merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het -symbool.

Privacy statement
Dit statement geeft weer hoe Prezent Internet BV omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website.

Algemeen
Prezent Internet BV respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (nu de Wet Persoonsregistratie en waarschijnlijk vanaf begin 2001 de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens
Bij en/of na bezoek van deze site verwerkt en verzamelt Prezent Internet BV twee soorten gegevens:
  • Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Prezent Internet BV website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke paginas bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn).
  • Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mail adres) die u zelf op deze website aan Prezent Internet BV verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Prezent Internet BV, kan Prezent Internet BV de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Doeleinden
Prezent Internet BV verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Prezent Internet BV. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Prezent Internet BV website en worden aangewend om de Prezent Internet BV website te optimaliseren.

Prezent Internet BV verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Beveiliging
Prezent Internet BV heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Prezent Internet BV die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Cookies
De Prezent Internet BV website maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn te beschouwen als data die de Prezent Internet BV server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Prezent Internet BV in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficinter toegang te verlenen tot de Prezent Internet BV website, alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. In uw browserinstellingen kunt u de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

Externe Links
Op de Prezent Internet BV website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Prezent Internet BV zijn. Prezent Internet BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Aangezien Prezent Internet BV veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten aan Privacy@prezent.nl.