Hosting - Instructie Wordpress

Via nl.wordpress.org kan je een Nederlandse versie van wordpress downloaden. Je dient de zipfile wordpress uit te pakken en de inhoud van de map wordpress direct te uploaden naar de HTML map van de hosting (zie ook
mijn email met de inloggegevens en de instructie m.b.t. de hosting service). Ga niet schuiven met mappen en bestanden want dan gaan er dingen verkeerd met de rechten.

Als dat gedaan is zie je een witte pagina. Verwijder het bestand met de naam index.html, want wordpress heeft een index.php bestand.

Toets jouw domeinnaam in je browser en volg de aanwijzingen om een wp-config.php aan te maken.
Voer de inloggegevens in van de database:

Database name
Database username
Database password
Database host - hier vul je in: https://pma.domein-registreren.nl/
Table prefix - adjust if you want to run more than one WordPress in a single database

Dan volgt: Run the install

en vervolgens: Welkom bij het beroemde vijf-minuten-installatieproces van WordPress!

De rest wijst zich vanzelf.

Een laatste belangrijke opmerking voor het geval je foto's gaat uploaden binnen wordpress:
Wij adviseren zelf een map genaamd uploads aan te maken binnen wordpress. Deze map is een submap van de map met de naam wp-content.

Binnen deze door jou zelf aangemaakte map uploads kan je dan alvast een aantal mappen voor de komende jaren aanmaken, 2012, 2013, 2014, 2015 etc. en binnen deze mappen op jaartal maak je dan mappen aan voor de
maanden van een jaar, die je 01 noemt voor januari, 02 voor februari, 03, 04, 05 en 06 tot en met 12.

Doe je dit niet dan maakt wordpress deze mappen zelf aan. Echter, wordpress geeft deze mappen niet de juiste rechten waardoor de foto's niet zichtbaar zullen zijn op je website.

Een minder veilige oplossing met mappen met ruimere rechten werkt als volgt. Log in via ftp en wijzig de rechten van de door wordpress aangemaakt map uploads naar 755 en pas dit toe op alle submappen.

Verder van belang om te lezen:
https://www.domein-registreren.nl/nieuws/20140418/belangrijk-nieuws-omtrent-het-up-to-date-houden-van-uw-cms.12.html

Tevens 2 links met security tips voor Wordpress:
https://wordpress.org/support/article/brute-force-attacks/
https://wordpress.org/support/article/hardening-wordpress/