Actievoorwaarden online beoordelingen Domein-Registreren 2018

1. Deelnemers mogen enkel aan deze actie deelnemen als ze 18 jaar of ouder zijn en woonachting zijn in Nederland. 
2. Elke deelnemer mag slechts 1 keer meedoen aan de actie.
3. De deelnemer dient een review achter te laten op de pagina van Domein-Registreren op het reviewplatform Kiyoh. 
4. De actie loopt tot en met 30-6-2019 12:00. De winnaars worden iedere laatste vrijdag van de maand geïnformeerd via e-mail. Eventuele vragen omtrent deze actie kunnen gericht worden aan: helpdesk@vdx.nl
5. De prijs bestaat elke maand uit 1 cadeaubon van Bol.com t.w.v. € 25,-.
6. Deelnemers dienen een e-mail te sturen aan helpdesk@vdx.nl met als onderwerp ‘Review DMR’. Vermeld hierin je debiteurennummer van Domein-Registreren. De uiteindelijke winnaars worden door middel van een loting bepaald.
7. Domein-Registreren behoudt zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten, die de deelnamereglementen overtreden of door middel van technische manipulatie proberen de actie te beïnvloeden. In geval van uitsluiting van de actie kunnen prijzen ook achteraf nog ingetrokken en teruggevorderd worden.
8. Een prijs kan niet worden uitbetaald in contant geld of ingewisseld worden.
9. Mocht een prijs door Domein-Registreren niet geleverd kunnen worden, behoudt Domein-Registreren zich het recht voor een gelijkwaardige, vervangende prijs beschikbaar te stellen.
10. Medewerkers van Domein-Registreren en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
11. Domein-Registreren behoudt zich het recht voor de deelnamereglementen op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging of opgaaf van reden, te veranderen of stop te zetten. Van deze mogelijkheid kan met name dan gebruikgemaakt worden, als een correcte uitvoering van de actie om technische of wettelijke redenen niet meer mogelijk is.
12. Op deze actie is Nederlandse recht van toepassing. De juridische weg is uitgesloten.