.luxe domeinnaam registreren

.luxe kan volledig geïntegreerd worden met de Ethereum Name Service en veilig gelinkt worden aan de Ethereum Blockchain van de gebruiker. Ook kan een.luxe domeinnaam, net als iedere andere domeinnaam, gewoon op het Internet gebruikt worden.

luxe-domeinnaam

Een .luxe domeinnaam werkt op twee plaatsen, het Internet en de Ethereum Blockchain. 

Waarom een .luxe-domeinnaam?

Alle gebruikers die een Ethereum wallet hebben, alsmede ontwikkelaars en bedrijven die met blockchain projecten bezig zijn, kunnen profiteren van de .luxe extensie. Een .luxe domeinnaam kan namelijk worden gelinkt aan de Ethereum Blockchain van een gebruiker. De omslachtige 42-karakters publieke sleutel identificatie wordt dan geassocieerd met een gebruiksvriendelijke domeinnaam. Deze is een stuk makkelijker te onthouden. 

Een .luxe domeinnaam is tevens bedoeld voor iedereen die zich wil onderscheiden binnen het luxe-segment. De .luxe extensie kan op het internet gebruikt worden voor websites die gaan over bijv. luxe artikelen, shopping en lifestyle. Er zijn veel toepassingen mogelijk aangezien het begrip “luxe” zeer breed is. 

Waar moet een .luxe-domeinnaam aan voldoen?

Iedere .luxe-domeinnaam moet voldoen aan een aantal (technische) eisen. 
De belangrijkste eisen zijn: 
De domeinnaam moet uit minimaal 1 en maximaal 63 tekens bestaan
De domeinnaam mag alleen letters, cijfers en het minteken (-) bevatten
Het minteken mag alleen tussen twee letters en/of cijfers staan
Domeinnamen mogen geen minteken (-) bevatten op de derde of de vierde plaats
Domeinnamen mogen niet beginnen of eindigen met een minteken (-)
Domeinnamen mogen niet in strijd met de openbare orde of de goede zeden
Bekijk de algemene voorwaarden van join.luxe voor de verdere eisen.

Premium domeinnamen

Binnen de nieuwe gTLDs zijn er domeinnamen aangewezen als zogenaamde premium domeinnamen. Ook MMX, die de .luxe domeinnamen uitgeeft, heeft domeinnamen als premium bestempeld. Dit zijn bijv. hele korte domeinnamen of domeinnamen waarvan ze inschatten dat deze erg gewild zijn. De verwachting is dat een premium domeinnaam veel waarde zal krijgen. De prijs van zo'n domeinnaam is dan ook (veel) hoger dan de reguliere prijs. Dit geldt zowel voor de kosten van registratie als voor verlenging. In geval van een bestelling van een premium domeinnaam zullen wij contact met u opnemen over de kosten. 

Uw domeinnaam

.luxe
Betaalmethodes

Jaarlijkse kosten

Registratie Trustee service
€ 29,00 n.v.t.