Als je niet langer gebruik wenst te maken van jouw e-mailadressen en je wilt jouw e-mailpakket opzeggen dan dien je een e-mail te sturen naar ons. Vermeld in je opzeggingsbericht om welk e-mailpakkeet het gaat en wat je debiteurnummer is. Je ontvangt van ons bevestiging van de opzegging en wanneer deze opzegging ingaat.