Na plaatsing van een SSL/TLS certificaat moet u controleren of uw website goed werkt via https. Er kan namelijk sprake zijn van zg. mixed content, die nog wordt aangeroepen op http i.p.v. https. In de code van de website staat dan nog een referentie naar http. Dit moet worden gewijzigd naar https.

Plaats vervolgens onderstaande regels in een .htaccess bestand om bezoekers automatisch door te verwijzen naar de beveiligde website. 

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]