Voorwaarden voor registratie onder een TLD (Top Level Domain)

Er zijn 326 hoofd-domein-extensies / Top Level Domains (TLD’s). Ieder land heeft zijn eigen extensie en in veel gevallen heeft een land meerdere sub-extensies. Daarnaast zijn er ook domein extensies die niet specifiek bij een land horen. Deze enorme lijst aan domeinextensies breidt zich steeds verder uit, want er zullen de komende jaren steeds meer Generieke TLD’s bijkomen zoals b.v. .philips en .newyork etc.. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op domein-informatie. 
Aan het registreren van een domeinnaam extensie zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Welke dat zijn hangt sterk af van de extensie van de domeinnaam.
Om u een handje te helpen en u veel zoekwerk te besparen, hebben we al deze voorwaarden (omtrent het vastleggen van het domein) voor u opgezocht en ondergebracht op deze website. Alle voorwaarden zijn afkomstig van websites van het betreffende Top Level Domain beheerders. Hierdoor kan het zijn dat de teksten in verschillende talen worden aangeboden.

TLD voorwaarden

Domein-Registreren 20 jaar

Webhosting voor
€1, €2 of €3 per maand